Palau de la Música

2020. Client: Palau de la Música de València.

Graphic image for Palau de la Música de València. Season 2020-2021.

 

La Temporada 20-21 del Palau de la Música de València es centra en la figura de José Iturbi, pianista i icona musical mondial, amb motiu del seu 125 aniversari. Per això, la campanya gràfica conté elements que fan referència a aquesta figura.

La gama cromàtica conté els dos colors presents al piano: blanc i negre. Tota la gràfica gira al voltant d’un element comú: la pipa de fumar, característica d’Iturbi.

La campanya consisteix en una imatge principal i tres variacions, les quals a més seran utilitzades per a les diferents temporades: tardor, hivern i primavera. La imatge principal sintetitza la silueta d’un piano; les secundàries són representacions gràfiques més o menys abstractes de conceptes relacionats amb la música: vibració, ritme i volum o intensitat. A més, es crearan altres variacions de les taques al llarg de la temporada per a cobrir necessitats específiques al voltant de cicles concrets dins de la programació general.

—————–

La Temporada 20-21 del Palau de la Música de València se centra en la figura de José Iturbi, pianista e icono musical mundial, con motivo de su 125 aniversario. Por eso, la campaña gráfica contiene elementos que hacen referencia a esta figura.

La gama cromática contiene los dos colores presentes en el piano: blanco y negro. Toda la gráfica gira alrededor de un elemento en común: la pipa de fumar, característica de Iturbi.

La campaña consiste en una imagen principal y tres variaciones, las cuales además serán utilizadas para las diferentes temporadas: otoño, invierno y primavera. La imagen principal sintetiza la silueta de un piano; las secundarias son representaciones gráficas más o menos abstractas de conceptos relacionados con la música: vibración, ritmo y volumen o intensidad. Además, se crearán otras variaciones de las manchas a lo largo de la temporada para cubrir necesidades específicas sobre ciclos concretos dentro de la programación general.