34 Mostra de València

2019. Clients: Mostra de València - Ajuntament de València

Graphic image for the 34th edition of Mostra de València – Cinema del Mediterrani film festival.

(VAL):

El cinema és màgia. El moviment a la gran pantalla és un artifici mental lligat al món de les imatges i al nostre procés de pensament, que transforma fotogrames estàtics en seqüències dinàmiques. Esta complexa relació entre la projecció de missatges visuals de l’emissor i la percepció del cervell del receptor està present al nostre dia a dia. Ens ajuda a entendre l’imaginari que ens rodeja i, de vegades, ens permet dotar eixes imatges de noves lectures. És la mateixa màgia capaç de convertir, per exemple, un peix en una càmera, o una càmera en un peix.

La imatge de la 34 Mostra de València – Cinema del Mediterrani es recolza en este concepte d’il•lusió òptica, mitjançant un motiu que es repetix a totes les seues aplicacions acompanyat d’elements que podem trobar a les nostres platges. Estes combinacions d’objectes trobats sempre contindran una peça fonamental: la pedra, símbol d’un festival sòlid, assentat i polit pel pas del temps.

(CAS):

El cine es magia. El movimiento en la gran pantalla es un trampantojo ligado al mundo de las imágenes y a nuestro proceso de pensamiento, que transforma fotogramas estáticos en secuencias dinámicas. Esta compleja relación entre la proyección de mensajes visuales del emisor y la percepción del cerebro del receptor está presente en nuestro día a día. Nos ayuda a entender el imaginario que nos rodea y, a veces, nos permite otorgar nuevas lecturas a dichas imágenes. Es la misma magia capaz de convertir, por ejemplo, un pez en una cámara, o una cámara en un pez.

La imagen de la 34 Mostra de València – Cinema del Mediterrani se apoya en este concepto de ilusión óptica, mediante un motivo que se repite en todas sus aplicaciones acompañado de elementos que podemos encontrar en nuestras playas. Estas combinaciones de objetos encontrados siempre contendrán una pieza fundamental: la piedra, símbolo de un festival sólido, asentado y pulido por el paso del tiempo.

#LaNostra